سفارش تبلیغ
صبا ویژن
[ و در وصف جمع فرومایگان فرمود : ] آنانند که چون فراهم آیند پیروز گردند ، و چون پراکنده گردند شناخته نشوند [ و گفته‏اند امام فرمود : ] آنانند که چون فراهم آیند زیان رسانند و چون پراکنده شوند سود دهند . [ گفتند زیان فراهم آمد نشان را دانستیم سود پراکنده شدنشان چیست ؟ » فرمود : ] خداوندان پیشه‏ها به سر پیشه‏هاى خود بازگردند و مردم از آنان سود برند : چون بنّا که بر سر ساختن بناى خود رود و بافنده که به کارگاهش و نانوا که به نانوا خانه بازگردد . [نهج البلاغه]
عکس
 || مدیریت  ||  شناسنامه  || پست الکترونیــک  ||  RSS  ||

About Us!
عکس
کمیل
تعریف از خود ....
Link to Us!

عکس

Hit
مجوع بازدیدها: 515 بازدید

امروز: 0 بازدید

دیروز: 0 بازدید

Day Links
عکس - ax [37]
[آرشیو(1)]


Submit mail